Байланыс телефондары:
(727) 397–61–15
(707) 532-77-20

Шежіре

Аскаров Әлібек
Білгенге маржан: [Жинақ] – Алматы:Жалын,1978. – 176 бет. – 10000 дана. -[78 - 2044]
Ұйқысыз түндер: [Жас авторлардың повестер жинағы]/Ә.Асқаров,
М.Қожахметова,Ғ.Садықұлы,Т.Сәукетаев – Алматы:Жалын,1979. – 136 бет.
 – 10000 дана. -[79 - 1598]
Құт мекен:[Деректі әңгімелер] – Алматы:Жалын,1980. – 112 бет. – 6000 дана. - [80 - 249]
Тайга толғауы:[Повестер мен әңгімелер] – Алматы:Жалын,1981. – 124 бет.
 – 10000 дана. - [81 - 1308]
Жасыл әлемге саяхат – Алматы:Қайнар,1985. – 160 бет. – 4000 дана. 
-[85 – 2232
Ерте түскен бозқырау:[Повестер мен әңгімелер] – Алматы:Жалын,1989.
 – 352 бет. – 30000 дана. - [89 - 646]
Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді..:[Повесть] – Алматы:Білім,1997. – 287 бет.
 – 2000 дана. -[97 - 1003]
 Социализм әңгімелері Әлібек Асқаров. – Астана:Фолиант,2006. – 132 бет.
 – 2000 дана. -[2006 – 1786]
Социализм хикаяты: [Повесть] – Алматы:Қазақпарат,2007. – 282 бет.
 – 2000 дана. -[2007 - 3469]
Кешегі күннің хикаясы : [роман мен әңгімелер] – Алматы : Атамұра, 2008. – 200 б.;
 – 3000 дана. – [08-3257]
Алтай. Алтын бесік, ата жұрт : тарихи-танымдық тұрғыдағы саяхат (сафари) жазбалары 
 – Астана : Фолиант, 2009. – 296 б. : суретті; 27 см. – 3000 дана.  – [09-3567]
Өр алтай, мен қайтейін биігіңді : [роман] – Алматы : Атамұра, 2010. – 288 б.; – 3000 дана. – [10-3307]
Әйел парасаты :[әңгімелер циклы] – Астана : Аударма, 2011. – 232 б.; – 1000 дана.
 – [11-127]
Таңдамалы : [әңгімелер, повесть]– Алматы : Раритет, 2011.
Т. 1. – 2011. – 480 б. – 2000 дана. – [11-903]
Т. 2 : Әйел парасаты. Сафари жазбалары : [әңгімелер циклы] – 2011. – 480 б.
 – 2000 дана. – [11-1006]
Алтай жыршысы : жазушы Әлібек Асқаровтың шығармашылығы туралы / құраст.
Қ. Бораш. – Астана : Фолиант, 2011. – 400 б. : [32] б. фото сурет; – 1000 дана. – [11-1736]
Шығармалары  – Астана : Фолиант, 2011.
Т. 1 : Сүргелең : [Повесть және әңгімелер]. – 2011. – 280 б. – 1000 дана.. – [12-490]
Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді…. – Алматы : Раритет, 2012.
Т. 3 : Роман . – 2012. – 480 б. – 2000 дана. – [12-1671]
     Т. 4 : Батқан күннің бояуы; Жәнімқан мен Гүлзина : [Повестер]. – 2012. – 480 б.
 – 2000 дана. – [12-2502]
Т. 5 : Әңгімелер, эсселер, ой-толғамдар, әзілдер. – 2014. – 480 б. – 2000 дана. – [14-2359]
Әдебиет әлемінің әзілдері : [тапқыр сөздер мен ұтымды уәждер, әдемі әзілдер мен қалжыңдар] – Астана : Фолиант, 2015. – 208 б.; – 1000 дана. – [15-2979]
Таңдамалы – Алматы : Раритет, 2016.
Т. 6 : Әңгімелер, мақалалар, сұхбаттар, боямасыз баяндар. – 2016. – 480 б. – 2000 дана. –  [16-2825]
                                             (орыс тіліндегі)
Родники рождаются в горах:[Повесть,рассказы]/Пер с каз. – Астана:Елорда,2001. – 448 с. – 3000 экз. -[02 - 405]
Скрип соленого сердца: [Рассказы] – Алматы:Аруна,2006. – 152 с. – 2000 экз. -[06 - 2792]
Стон дикой долины : роман / Алибек Аскаров; пер. с каз. М. Жанузаковой; М-во культуры и информации РК. – Алматы : Раритет, 2008. – 368 с.; 20 см. – 2000 экз. – [08-4039]
И смех, и слезы, и любовь… : Повести, рассказы / А. Аскаров. – Алматы : Аруна, 2009. – 472 с.; 20 см. – 5000 экз. – [09-3548]
Надейся и жди! : хроника минувшей эпохи / Алибек Аскаров. – Алматы : Балалар әдебиеті, 2010. – 240 с. : ил.; 17 см. – 1000 экз.  – [11-163]
Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы / редкол.: М. Әшімбаев (пред.), Ә. Асқаров (отв. ред.),
 С. Абдрахманов и др. – Астана : Астана полиграфия, 2007.
Т. 19 : Адайское восстание 1929–1931 г. г. – 2011. – 512 с. – 3000 экз. – [11-2952]
Т. 20 : Декабрьское событие 1986 года. : докум. хроника / сост. Б. Абдигали, К. Табеев. – 2011. – 616 с. – 3000 экз.  – [11-2951]
Однажды осенью, далеко в горах : повесть о любви / Алибек Аскаров: пер. с каз. Р. Байгужаевой. – Алматы : Мектеп, 2014. – 200 с.; 21 см. – 1000 экз. – [15-1141]
Страшный черный медведь : роман, повести, рассказы / Алибек Аскаров; предисл. Ж. Аскербеккызы; редкол.: С. Каскабасов(пред.), А. Мухамедиулы, М. Кул-Мухаммед и др. – Алматы : Раритет, 2015. – 688 с.; 21 см. – (Серия "Библиотека Казахской Литературы"). – Содерж.: Однажды осенью, далеко в горах (повесть); Стон дикой долины (роман): Лицо войны (рассказ) и др. – 2000 экз. – [15-2496]
                                                     ГАЗЕТ  МАҚАЛАЛАРЫ
Теңбіл бұғы теңбілі:[Шығыс Қазақстан обл,Қатонқарағай марал совхозының шаруашылығы жайлы очерк]//Лениншіл жас. – 1974. – 14 ноябрь.
Бұғы өсірген өрендер: [Шығыс Қазақстан обл, Қатонқарағай марал совхозы комсомолец жастар бригадасы туралы]//Лениншіл жас. – 1974. – 27 февраль.
Төсінде Тасшоқының төрт ару бар..: [Шығыс Қазақстан обл,Қатонқарағай ауданы,Чернова совхозының сиыр фермасының сауыншылары: Б.Бамарова,Б.Танабаева ж.б. туралы]
//Лениншіл жас. – 1975. – 26 сентябрь.
Сағыныш сазы, махаббат!: [Новелла]//Лениншіл жас. – 1975. – 20 сентябрь.
Бұғылар //Лениншіл жас. – 1975. – 14 март.
Биіктерге бет алған:[Суретші Н.Нұрмұхаммедов 50 жаста]//Лениншіл жас. – 1976. – 7 май.
Шұғылатаудың етегінде: [Әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 1978. – 6 январь.
Қарық: [Әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 1985. – 14 июнь.
Көңілдің көк дөнені: [Әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 1986. – 20 июнь.
Ерте түскен боз қырау: [Әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 1989. – 7 апр.
Арада 33 жыл өткен соң: [Қазақ жазушылары шешен-ингуш ағайындармен жүздесті]//Лениншіл жас. – 1990. – 6 қараша.
Бағытымыз – таулы Алтай: [«Өнер» баспасының бас редакторы, жазушы Ә.Асқаровпен шілденің 5 – 10 жұлдызы аралығында өтетін таулы Алтай автономиясы обл, Қошағаш ауд «Өнер» баспасының күндеріне орай әңгіме]//Алматы ақшамы. – 1990. – 4 шілде.
Ұстаз еңбегін кім бағалайды? //Жас алаш. – 1992. – 14 шілде.
Қазақ кітабына – кең өріс: [Халықаралық кітап жәрмеңкесінен туған ойлар]//Қазақ әдебиеті. – 1993. – 24 қыркүйек.
Үзілген жіп жалғанды: [Қазақстан Респ.Баспасөз және бұқаралық ақпарат м-трінің орынбасары Ә.Асқаровпен әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 1994. – 1 көкек.
Қорық: [Әңгіме]//Дидар. – 1994. – 20,24 наурыз.
Абай әлемі – баспада,баспасөзде: [Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрінің орынбасары Ә.Асқаровпен әңгіме]//Егемен Қазақстан. – 1994. – 24 қыркүйек.
Абай тойы Ресейден шеру тартты: [Қаз.Респ.Баспасөз және бұқаралық ақпарат м-трінің орынбасары Ә.Асқаровпен әңгіме]//Жас алаш. – 1995. – 5 мамыр.
Ұлы тойдың рухани байлығы //Қазақ әдебиеті. – 1996. – 20 тамыз.
Ұлы жырау ұлағаты //Егемен Қазақстан. – 1996. – 10 тамыз.
Санадан тыс ұлы күштің елшісі: [Үндістанның Дели қ. Абай шығармашылығына арналған ғыл.конф]//Егемен Қазақстан. – 1996. – 9 қаңтар.
Рухани құндылығымыздың қайнар бұлағы: [Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім м-трлігі Баспа және полиграфия істері жөніндегі департаментінің дир.Ә.Асқаровпен сұхбат]//Егемен Қазақстан. – 2001. – 11 желтоқсан.
Кітап болашаққа бет түзеді: [«Ұлы Жібек жолымен» атты халықаралық кітап және полиграфия жәрмеңкесінің ашылуына]//Егемен Қазақстан. – 2001. – 24 сәуір.
Ғибратты ғұмыр: [Баспагер,қаламгер Х.Тілемісов туралы]//Егемен Қазақстан. – 2001.
 – 27 наурыз.
Көркем шығарма халыққа қашан да керек //Қазақ әдебиеті. – 2001. – 1 маусым.
Кітап шығару екі жарым есе ұл]ғайды:[Баспа және полиграфия істері жөніндегі департаментінің дир. Ә.Асқаровпен сұхбат /Қазақ әдебиеті. – 2002. – 19 шілде.
Мұзтау:[Алтай тауларының ең биік нүктесі 4506 м Қазақстан мен Ресейдің шекарасында орналасқан]//Егемен Қзақстан. – 2003. – 27 тамыз.
Оралханды сағынғанда.. :[«Ауылға оралу» деректі повестен үзінді ]//Дидар. – 2003.
 – 27 қыркүйек.
«Моно Лиза» :[Әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 2004. – 26 қараша.
Социализм әңгімесі:[Әңгіме]//Егемен Қазақстан. – 2004. – 20 қараша.
Ақ көйлек :[Әңгіме]//Түркістан. – 2004. – 23 желтоқсан.
«Бутафория» :[«Социализм әңгімесі» циклынан]//Ана тілі. – 2004. – 2 желтоқсан.
Мемлекет әдебиетті қолдап отыр:[Жазушы Ә.Асқаровпен әңгіме]//Қазақ әдебиеті. – 2007. – 14 желтоқсан.
«Елім-айлап» қарсы алып едік //Егемен Қазақстан. – 2007. – 17 қазан.
Жерұйық:[Алтай тарихынан]//Егемен Қазақстан. – 2008. – 27 тамыз.
Задаш пен Болғаным:[Әңгіме]//Егемен Қазақстан. – 2008. – 12 қаңтар.
Оқырман мәдениеті еңсесін тіктейді:[Жазушының жаңа басылымға деген ой пікірі]//Кітап жаршысы. – 2008. – ақпан.1
«Саяси акция» :[Әңгіме]//Әдебиет айдыны. – 2008. – 24 қаңтар.
Туған жерге сағыныш жүрегімнің тереңінде жатады:[Жазушы Ә.Асқаровпен сұхбат]
//Дидар. – 2009. – 25 желтоқсан
Қойға шапқан қара аю:[Интураңшы хикаясы циклынан]//Егемен Қазақстан. – 2010.
 – 11 қыркүйек.
Ғаббас пен Шура:[Әңгіме]//Егемен Қазақстан. – 2010. – 16 сәуір.
Өзі бір әлем еді : [Қ. Мырза Әлінің қайтыс болуына орай] // Егемен Қазақстан. – 2011.
 – 25 қаңтар.
Исі түріктің атажұрты : [жазушы Қ. Назырбаевтың "Катонқарағай" өлкетану фото-альбомы жайында]// Егемен Қазақстан. – 2012. – 31 қаңтар.
Жәнімқан мен Гүлзина : [повестен үзінді]// Дидар. – 2012. – 19 шілде – 26 шілде.-30 тамыз. -2 тамыз. – 9 тамыз. – 16 тамыз. – 23 тамыз. 
«Қазақстан – 2050" – серпінділік стратегиясы : [бағдарламасына орай : мақалалар]
 // Егемен Қазақстан. – 2012. – 22 желтоқсан. – 4-5 бет. – Мазм.: Шығар күндей шындық 
/ Ә. Асқаров; Талап биік, міндет зор / К. Цхай; Кемел келешектің кілті / Ж. Базартай және т. б. мақалалар.
Сәлемнің де жөні бөлек : [әңгіме]// Қазақ әдебиеті. – 2013. – 1 ақпан.
Тұрғабыл мен Мағиза : [әңгіме] // Қазақ әдебиеті. – 2013. – 14 маусым .
Кейбір аң мен құстың қазақша атаулары туралы // Ана тілі. – 2013. – 22 тамыз.
Шайыр иісі : (деректі повестен үзінді)// Қазақ әдебиеті. – 2013. – 6 қыркүйек .
Әріптестер қалжыңы : [қазақтың көрнекті жазушы-ақындардың айтқан әзілдерінен]
// Дидар. – 2013. – 7 қараша. – 2013. – 14 қараша – 2013. – 21 қараша.
Қаламгерлер қалжыңы : [қазақтың көрнекті жазушы-ақындардың айтқан әзілдерінен]
 // Дидар. – 2013. – 28 қараша – 5 желтоқсан. – 12 желтоқсан. – 19 желтоқсан – 26 желтоқсан.
Ой ұшқындары // Қазақ әдебиеті. – 2013. – 22 қараша.
Аюдың өті қайда? : [әзіл әңгіме] // Егемен Қазақстан. – 2014. – 29 қаңтар.
Қаламгерлер қалжыңы : [қазақтың көрнекті ақын–жазушыларының айтқан әзілдері]
 // Дидар. – 2014. – 10 қаңтар. – 17 қаңтар.– 24 қаңтар. 11 қаңтар. – 4 сәуір. – 11 сәуір.
Кітапхана тек кітап оқу үшін ғана келетін орын болмауы тиіс : [Ұлттық кітапхананың Бас директоры Әлібек Асқармен әңгіме /әңгімелескен Қ. Байдәулет] // Айқын. – 2014.
 – 28 мамыр. 
Арман қуған, қиял қуған : [ҚазҰУн-тінің 80 жылдығына орай :мақалалар]
 / дайындаған Г. Бектас // Түркістан. – 2014. – 29 мамыр. – Мазм.: Тынышбайды құтқарған өлең / Ә. Асқаров; Бізді мемлекетшілдікке тәрбиелеген орда / Н. Жүсіп; Алматы, КазГУ, Алмабек / Б. Омаров.
Қаламгерлер қалжыңы : [қазақтың көрнекті ақын–жазушыларының айтқан әзілдері]
// Дидар. – 2014. – 23 мамыр. – 30 мамыр.
Қаламгерлер қалжыңы // Дидар. – 2014. – 6 маусым .
Кітапханамызда XII ғасырдағы қолжазбалар да сақтаулы : [жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Ұлттық кітапхананың директоры Әлібек Асқаровпен сұхбат /сұхбаттасқан Э. Тайырқызы] // Дидар. – 2014. – 17 шілде.
Ата заң–әділеттің ақ жолы // Айқын. – 2014. – 29 тамыз.
Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге! : [ҚР Ұлттық кітапханасының жұмысынан] 
 // Егемен Қазақстан. – 2014. – 27 қыркүйек.
Стратегиялық институт міндетін атқарып келеміз : [ҚР Ұлттық кітапханасының бас директоры  Әлібек Асқаровпен сұхбат  /сұхбаттасқан Г. Садықова] // Қазақ үні. – 2014.
  • 7 қазан.
Марқакөл–Шанағаты : [Шығыс Қазақстан обл. тыныс–тіршілігінен] // Егемен Қазақстан. – 2014. – 29 қазан.
Қазақтың киіз үйі мен дәстүрлі күйі ЮНЕСКО - ның шешімімен адамзат қазынасы қатарына қосылды : [осы жаңалық жайында Алматы қ. Ұлттық кітапхананың дир. Әлібек Асқаровпен әңгіме/әңгімелескен Қ. Аманжол] // Егемен Қазақстан. – 2014. – 29 қараша.
Әрбір елші осылай еңбек етсе… : [ҚР Ұлттық кітапханасының бас дир. Әлібек Асқаровпен сұхбат/сұхбаттасқан Е. Жұматай] // Түркістан. – 2014. – 11 желтоқсан.
Прозаға жанкештілер ғана келеді : [жазушы Әлібек Асқаровпен әңгіме/әңгімелескен 
С. Әйтенова] // Жетісу. – 2015. – 21 ақпан .
Сырағаң сонда сөйлейді… : (Әдебиет әлемінің әзілдері) // Егемен Қазақстан. – 2015.
 – 24 маусым. 
Нұр жауған күн : немесе Астана туралы толғаныс // Атырау. – 2015. – 4 шілде.
Дидарғайып Дидахмет : [жазушы Д. Әшімхан жайында: Реквием] // Егемен Қазақстан.
 – 2015. – 2 шілде.
Елдік дәстүрлердің сабақтастығы Мәңгілік ел жайында толғамдар  // Айқын. – 2015.
 – 5 тамыз.
Қиғаш хикаясы : [әңгіме] // Егемен Қазақстан. – 2015. – 16 қыркүйек.
Аспантау немесе Альпинизм туралы толғам // Егемен Қазақстан. – 2015. – 25 қараша.
Болашақ бағдарына болжау : [Елбасы Жолдауына орай : мақалалар] // Егемен Қазақстан.
– 2015. – 15 желтоқсан. – 6 бет. – Мазм.: Кең өрісті Жолдау/ Ж. Базар; Жасампаздыққа бастар жарқын құжат.
Жазушы болу да тағдырдан… : [жазушы Әлібек Асқармен сұхбат/сұхбаттасқан 
Н. Сабырова] // Қазақ әдебиеті. – 2016. – 29 қаңтар.
Ұлт Жоспары–ұлы арманның асқары : [Елбасы Н. Назарбаевтың " Ұлт Жоспары 
– қазақстандық арманға бастайтын жол" атты жаңа еңбегіне орай: мақалалар] // Егемен Қазақстан. – 2016. – 12 қаңтар. – 2-3 бет. – Мазм.: Мақсатқа жеткізер жол айқындалды / Ә. Асқаров; Арман асуында / Б. Мақұлбеков; Келешектің даңғылы / Ж. Жұмағұлова.
Қайырымды үміт мүйісі : немесе Жер шетіне сапар // Егемен Қазақстан. – 2016.
 – 27 қаңтар.
Мұзафар Әлімбаевтың тағлымы; Ілия Жақановтың әзілі : [естелік әңгімелер]
// Айқын. – 2016. – 14 сәуір.
Сағат Әшімбаевтың кітаптары; Болатхан Тайжанның қарақорым сапары : [естелік әңгімелер] // Айқын. – 2016. – 15 сәуір.
Жер кодексі : мүмкіндіктердің кең ауқымы : [мақалалар] // Егемен Қазақстан. – 2016. – 4 мамыр. – 1-3 бет. – Мазм.: Асыраушымызды құндай білейік/ Ж. Үшкемпіров; Жер күтімді қажет етеді/ Ә. Асқаров; Ата - бабаларымыздан қалған асыл мұра/ К. Сағадиев [т. б.].
 Зағира апай : "Социализм әңгімесі" циклынан  // Қазақ әдебиеті. – 2016. – 6 мамыр.
Ой ұшқындары  // Ана тілі. – 2016. – 5 мамыр .
Ірбіс, мәлін, мырсын мысық тұқымдас кейбір жыртқыштардың қазақша атаулары туралы 
// Ана тілі. – 2016. – 30 маусым.
Бұғы қуып, аю алған … : [әңгіме] // Жас Алаш. – 2016. – 28 маусым .
Аударма жайы алаңдатып отыр : Мәскеу Кітап көрмесінен туған ой  // Егемен Қазақстан.
 – 2016. – 24 қыркүйек.
"Дидардың" авторы болып жүргенімді мақтан тұтамын : [жазушының өз өмірінен]
// Дидар. – 2016. – 22 қазан.
                                                   (орыс тіліндегі)
Семь избушек – на семи ветрах: [Отрывок из повести]/Пер с каз. – А.Серебренников //Руд.Алтай. – 1991. – 15 январь.
Заповедник:[Рассказ]/Пер. с каз.А.Серебренникова //Руд.Алтай. – 1992. – 8 янв.
Книга на пути к рынку //Казахст.правда. – 1998. – 2 окт.
Книга сближает народы:[Беседа с пред.оргком междунар.книжн.ярмарки А.Аскаровым]//Казахст.правда. – 2001. – 24 апр.
На семи ветрах:[Отрывок из повести]/Пер с каз. //Веч.Алматы. – 2002. – 9 февраль.
Издательский бум нужно готовить:[Беседа с дир.деп. по делам издательств и полиграфии МИ РК А.Аскаровым]//Казахст.правда. – 2004. – 14 сентябрь.
Бутафория; Голос левитана; Мона Лиза:[Рассказы]/Пер с каз.М.Жанузакова
//Литер.Казахстан. – 2009 - №1. – с.155 - 172
Новый вектор развития библиотек // Казахстанская правда. – 2014. – 29 авг.
Если вместе... : Библиотеки Содружества в современном информационно мире  // Central Asia Monitor. – 2014. – 26 сент.
Никто не забыт, ничто не забыто : [к 70-летию Победы в ВОВ: ст. и заметки]
// Казахстанская правда. – 2015. – 7 мая. – Кадыров Б. Это нужно живым; Аскар А. Есть такая книга; Канапьянов Е. Путь воина – достоинство и честь и т. д.
Ветер перемен : Астана – это город, рожденный ветром независимости // Казахстанская правда. – 2015. – 5 июля.
Ее Величество Книга : [ст. генер. дир. Нац. б-ки РК] // Казахстанская правда. – 2015.
 – 27 нояб.
Земельный кодекс: широкий спектр возможностей : [ст. и заметки] // Казахстанская правда. – 2016. – 5 мая. – С. 1-2. – Содерж.: Аскаров А. Для блага народа; Барлыбаев Н. Тщательно продуманное решение; Умбетаев И. Собственник - это хозяин и др.
                                                  ЖУРНАЛ  МАҚАЛАЛАРЫ
Шашу ғой,от жұлдыздар жарқылдаған:[КазГУ- град қалашығының құрылыс жұмысынан]//Білім  және еңбек. – 1975. – №7. – 6 – 7 бет.
Маржан дән және дихан:[Респ.обл-ның тәжірибелі дихандарымен әңгіме]//Білім және еңбек. – 1975. - №9. – 15 бет.
Шебер қолдар шеру тартты:[Жас техниктердің Бүкілодақтық слетінен]//Білім және еңбек. – 1976. -№11. – 15 – 19 бет.
Өнер өзін сүйгенге:[Москвада өткен НТТМ-76 орталық көрмесі туралы]//Білім және еңбек. – 1976. - №10. – 6 – 9 бет.
Маусым: [Әңгіме орнына]//Білім және еңбек. – 1976. - №6. – 25 бет.
Астықтың өзі арман ғой:[Арман жайлы әңгіме]//Білім және еңбек. – 1976. - №12. – 12 – 15 бет.
Бесеу және жиырма бес мың:[Талдықорған обл Панфилов ауданындағы жас шопандардың тәжірибелері туралы әңгіме]//Білім және еңбек. – 1976. - №3. – 8 – 11 бет.
К-701 қол бұлғайды:[В.И.Ленин атындағы Павлодар трактор заводы туралы]//Білім және еңбек. – 1976. - №7. – 6 – 7 бет.
Жетікөл жеткіншектері:[Қостанай обл, №44-ші Семиозер селолық кәсіптік-техн. Училищесінің оқу-тәрбие базасы жайлы]//Білім және еңбек. – 1977.  -  №1. – 4 – 5 бет.
Жазылмаған хат:[Новелла суретті салған автор]//Қазақстан әйелдері. – 1977. - №6. – 26 бет.
Бұғы баққан өрендер:[Шығыс Қазақстан обл Қатонқарағай марал совхозының комс.жастар бұғышылар бригадасы туралы]//Білім және еңбек.
 – 1977. -№10. – 6 – 7 бет.
Ғаламда адам жалғыз ба?:[Болжам]//Білім және еңбек. – 1978. -№10. – 26 бет.
Аманат:[Шымкент обл,Мақтаарал ауданы,»Новый путь» совхозының мақташы механизаторы С.Сәрсембаев туралы]//Білім және еңбек. – 1978.
 -   №6. – 27 бет.
Жасыл орман шулайды:[ №[]биғат қорғау тақырыбына]//Жұлдыз. – 1979.
 – 2. – 183 – 195 бет.
Жасыл желек тағдыры //Білім және еңбек. – 1979. -№9. – 12 – 13 бет.
Биікте қалған бір белгі:[Замандас жайлы очерк]//Білім және еңбек. – 1979.
 - №11. – 4 – 6 бет.
Химия өнеркәсібінің алыбы:[Қаратау кен-байыту комбинатының жұмысынан]//Білім және еңбек. – 1980. -№8. – 18 – 19 бет.
Сусар //Білім және еңбек. – 1980. -№10. – 31 бет.
Отан ұлылығын паш еткен:[Мүсінші В.И.Мухина туралы]//Қазақстан әйелдері. – 1981. -№2. – 4 – 5 бет.
Жұртта қалған жеті үй:[Повесть]//Жұлдыз. – 1989. -  №1. – 65 – 106 бет.
Төсінде Тасшоқының бір ауыл бар..:[Хикаят]//Жалын. – 1995. - №5 – 6.
 – 134 – 237 бет.
Ауылға оралу:[Шығыс Қазақстан обл,Катонқарағай ауд] //Таң-Шолпан. 
– 2004. -№3. – 114 – 136 бет,№4. – 132 – 154 бет.
Левитанның дауысы: [«Социализм әңгімесі» циклынан]//Жұлдыз. – 2005.
 - №3. – 131 – 134 бет.
Социализм хикаяты //Жұлдыз. – 2007. - №1. – 18 – 103 бет.
Қара құйын, ақ көйлек:[Әңгіме]//Жаңа Сарыарқа. – 2007. - №1. – 54 – 57 бет.
«Елім-Аймен» қарсы алып едік:[Дүние жүзі қазақтары қауымдастығына 15 жыл толуына орай]//Туған тіл. – 2007. - №2. – 15 – 18 бет.
Алтын тамыр:[Тарихи танымдық хикаят]//Алтын тамыр. – 2008. -№1.
 – 81 – 134 бет.
Қойға шапқан қара аю:[Әңгіме]//Ақ Ертіс. – 2010. - №5. – 3 -11 бет. 
Қалжан мен Ләзиза : [хикаят]  // Жұлдыз. – 2011. – № 3. – 3-45 бет.
Жәнімқан мен Гүлзина : (повесть) // Жұлдыз. – 2012. – № 8. – 3-38 бет. 
 – № 9. – 102-135 бет.
Кейбір аң мен құстың қазақша атаулары туралы  // Туған тіл. – 2013. – № 2. – 72-73 бет.
Көккөл немесе жер кіндігіне саяхат : [әңгіме] // Өркениет. – 2012. – № 5/6. – 94-132 бет.
Боямасыз баяндар : [әңгіме]// Ақ Жайық kz. – 2014. – № 1. – 38-62 бет.
Кенді Алтайдың кермек тағдыры : (проза) // Қасым. – 2015. – № 1. – 79-113 бет.
Қойға шапқан қара аю : ("Аңшы хикаясы" циклынан)// Жамбыл. – 2015. – № 4. 
– 95-115 бет.
Марқакөл–шанағаты немесе Қазақстанның ең суық нүктесіне сапар : [әңгіме]// Өркениет. – 2014. – № 6. – 144-166 бет.
Аспантау немесе альпинизм туралы толғам : [әңгімелер]// Мұқағали. – 2016. – № 1/2. – 48-67 бет. – Мазм.: "Жер жаннаты"; "Жанкешті жұрт"; "Тәңірі нышаны" т. б. әңгімелер.
Қиғаш хикаясы : проза // Ақ Жайық kz. – 2016. – № 2. – 48-57 бет.
                                                    (орыс тіліндегі)
Заповедник:[Рассказ]/Пер с каз. И.Голубев //Простор. – 2000. - №1. – с.49 – 53.
Белый конь Бектургана:[Рассказ]/Пер с каз. Н.Чернова //Нива. – 2001. - №2. 
– с.97 – 107
Импотент:[Рассказ]/Пер с каз. //Простор. – 2001. - №1. – с.84 - 97
Энциклопедия аула Мукур:[Гл из повести]/Пер с каз.//Простор. – 2002. – №3. 
– с.24 - 74
На семи ветрах :[Повесть]/Пер с каз. Г.Толегулов,М.Жанузакова //Нива. – 2002. - №1. – с.58 – 83, №2. – с.34 - 65
Бутафория:[Рассказ]/Пер.с каз.М.Жанузакова //Нива. – 2005. -№6. – с.57 – 61. 
Облава:[Рассказ]/Пер с каз.М.Жанузаова//Простор. – 2005. - №4. – с.114 – 134
Голос из прошлого:[Рассказ]/Пер с каз.М.Жанузакова //Нива. – 2006. - №4.
 – с.27 – 31.
И смех, и слезы, и любовь.. :[Повесть]/Пер с каз. М.Жанузакова //Простор. 
– 2008. - №6. – с.3 – 42, №7. – с.71 – 92, №8. – с.105 – 130
Задаш и Балганым:[Рассказ]/Пер с каз Р.Байгужаева //Простор. – 2011. - №1.
 – с.49 - 61
Чёт и нечет : повесть/ пер. с каз. Г. Пряхина // Простор. – 2013. – № 1. – С. 70-124. –  № 2. – С. 3-29.
Однажды осенью, высоко в горах : Повесть о любви /пер. с каз. Р. Байгужаевой // Простор. – 2014. – № 6. – С. 9-59. – № 7. – С. 56-93.
Благословите женщину! : Повесть / Алибек Аскаров; пер. с каз. Р. Байгужаевой // Нива. – 2014. – № 9. – С. 59-81, № 10. – С. 32-63.
АВТОР  ТУРАЛЫ
Зияткер : Сауытбек Абдрахмановтың шығармашылығы туралы / құраст. Ә. Асқаров. – Астана : Фолиант, 2012. – 464 б. : [32] б. фото сурет; 20 см. – 1000 дана. – ISBN 978-601-292-550-0 (мұқ.). – [12-4108]
ГАЗЕТ  МАҚАЛАЛАРЫ
Әбдіғұлов, Р. Тайганың көркем таңбасы : [Әлібек Асқаров шығармасы туралы]
// Қазақ әдебиеті. – 2011. – 21 қаңтар.
Әскербекқызы, Ж. Қаламгердің сырлы әлемі : [жазушы Ә. Асқаровтың шығармашылығы хақында] // Айқын. – 2011. – 22 қаңтар.
Елшібек, Ж. Суреткер : [Президент әкімшілігінде ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары, жазушы Ә. Асқаров туралы: Эссе] // Ана тілі. – 2011. – 20 қаңтар.
Ергөбек, Қ. Алтай жыршысы : [жазушы Ә. Асқаровтың шығармашылығы жайында]
// Түркістан. – 2011. – 20 қаңтар.
Есім, Ғ. Өр Алтайдың өрені : [жазушы Ә. Асқаров] / Ғ. Есім, Қ. Әбдезұлы // Егемен Қазақстан. – 2011. – 22 қаңтар.
Жиенбай, Қ. Алтай антологиясы : [жазушы Ә. Асқаровтың шығармашылығы хақында]
// Нұр Астана. – 2011. – 20 қаңтар.
Әлімгереев, Ө. "Мұнар тауды, мұзарт шыңды аңсаймын" : [жазушы Ә. Асқаровтың шығармаларынан] // Алтын орда. – 2011. – 3 ақпан.
Оралбайұлы, Ө. Адамды түсінудің шебері : [жазушы Әлібек Асқаров – 60 жаста] // Алаш айнасы. – 2011. – 13 мамыр.
Асқаров, Ә. Шығармам әлемдік деңгейге шықпай кетсе де, қазақ боп туғаным артық маған : [жазушы Ә. Асқаровпен әңгіме / әңгімелескен Н. Байырбек] // Астана ақшамы. 
– 2011. – 28 маусым .
Нұғманбекова, Р. Қилы тағдырлар : (жазушы Әлібек Асқаровтың жаңа туындысы жайында)// Қазақ әдебиеті. – 2011. – 16 қыркүйек.
Байырбек, Н. Саяхатшы суреткер : [жазушы Әлібек Асқаров туралы]// Астана ақшамы.
 – 2012. – 5 мамыр.
Райқұл, А. "Тек еркелетеді..." : [жазушы Ә. Асқаровтың шығармалары хақында]
// Астана ақшамы. – 2013. – 7 наурыз .
Нұғманбекова, Р. Сезімнің сырлы сазы : [жазушы Ә. Асқаровтың "Жәнімқан мен Гүлзина" атты повесі туралыі]// Қазақстан мұғалімі. – 2013. – 29 қараша.
Қажыбай, Т. Асқаровтың Алтайы : [жазушы Ә. Асқаровтың " Алтайда алтын күз еді " повесі жайлы] // Қазақ әдебиеті. – 2014. – 5 қыркүйек.
Қарымсақұлы, И. Қалжың-қағытпа кітабы : [журналист-жазушы Ә. Асқаровтың "Әдебиет әлемінің әзілдері" атты кітабы туралы]// Алматы Ақшамы. – 2015. – 27 маусым .
Өтеуліұлы, Ө. Әлібек Асқаров –"Ұлт мақтанышы" төсбелгісінің иегері // Алматы Ақшамы. – 2015. – 7 қараша .
                                        (орыс тіліндегі)
Арцишевский, А. Зов родного аула : [о творчестве писателя А. Аскарова]
// Central Asia Monitor. – 2011. – 21 янв.
Шашкова, Л. Золотая колыбель Алибека : [К 60-летию писателя А. Аскарова]
 // Казахстанская правда. – 2011. – 22 янв.
Багаутдинов, Ш. Вершины творчества Алибека Аскарова : [к 60-летию писателя]
// Рудный Алтай. – 2011. – 15 июля .
Салыкжанова, Н. Земля должна служить народу : [о работе комиссии по земельной реформе: высказывания] // Литер. – 2016. – 18 мая. – Авт.: Едил Ергожин, Алибек Аскаров, Абай Сагитов и др.
                                               ЖУРНАЛ  МАҚАЛАЛАРЫ
Жұманова З. Бір күн және бар ғұмыр: [Жазушы Ә.Асқаровтың «Социализм хикаяты» деген прозалық кітабы туралы]//Жұлдыз. – 2008. – 6. – 194 – 197 бет.
Қаңтарбай, Ә. Алтайдың айтағалы жыршысы : [қаламгер, прозашы Ә. Асқаровтың шығармашылығы жайында] // Ақиқат. – 2015. – № 2. – 93-96 бет.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Кітап Палатасы-"Ақпараттық технологиялық орталығы" Қоғамдық қоры